صفحه اصلی اصطلاحنامه مستند اسامی درباره ما
ثبت نامورود

زندگی نامه
عبدالله مستوفی (۱۲۵۷ - تهران ۱۳۲۹) از خاندان مستوفیان قاجار بوده که از زمان آقامحمدخان قاجار به عنوان مستوفی مشغول به فعالیت بودند. استاندار آذربایجان (قبل از تقسیم به شرقی و غربی) و دولت مرد دوران قاجاری و پهلوی بود ایشان ابتدا به عنوان کارمند در وزارت امور خارجه در کنسولگری ایران در روسیه مشغول به فعالیت بود اما پس از استبداد صغیر به اشتغال در این وزارت خانه پایان داده شد.
در دوران صدراعظمی عین‌الدوله رئیس نان تهران بود و در اثر بلوای نان ناچار از کناره گیری شد. در دوران رضاشاه به استانداری آذربایجان رسید و مدتی با سرلشکر محمد شاه‌بختی که فرمانده لشکر آذربایجان بود درگیری داشت که منجر به بازخواست هردو آنان گردید
در بازگشت به تهران به ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک منصوب شد. او مؤلف اثر سه جلدی شرح زندگانی من (انتشارات زوار تهران) است.(1)
در 1317ق. به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. اولین مأموریت وى، اتاشگى سفارت ایران در پترزبورگ بود و پس از چندى نایب سوم سفارت شد. در 1325ق. جزو هیئتى بود كه سلطنت محمدعلى شاه را به دربار فرانسه و انگلیس اعلام كرد. پس از آن، به تهران انتقال یافت و به معاونت اداره­ ی روس در وزارت­ خارجه منصوب گردید. پس از استبداد صغیر، به وزارت مالیه رفت و رئیس دفتر آن وزارت خانه شد.
وقتى مورگان شوستر امریكائى به ایران آمد و خزانه‏ دار كل شد، میرزاعبدالله‌ خان، مترجم و رئیس دفتر او بود. چندى هم ریاست اداره­ ی مالیات مستقیم را در خزانه ‏دارى عهده ‏دار بود. در جنگ بین‏ المللى اول كه ایران در قحطى قرار داشت- در چند نوبت به ریاست ارزاق تهران برگزیده شد. در كابینه­ ی دوم وثوق‏ الدوله -كه قرارداد 1919 را منعقد و منتشر كرد- وى از مخالفان قرارداد بود و لایحه‏ اى تحت عنوان ابطال‏ال باطل نوشت و آن را انتشار داد. وثوق‏ الدوله در دوران وزارت مالیه­ ی خود، دست این خانواده را از كارهاى مالى كوتاه كرد و مشاغل مهم را به خانواده­ ی خود سپرده بود. پس از كودتای 1299، رئیس اداره­ ی تشخیص عایدات شد و بعد به ریاست دیوان محاكمات مالیه منصوب گردید. چند سالى هم در مدرسه­ ی علوم سیاسى تدریس مى‏ كرد. در 1306ش. داور او را به عدلیه برد و ریاست محكمه­ ی تجارت را به او داد. بعد به ترتیب ریاست عدلیه ­ی فارس، خوزستان، كرمان، اصفهان و آذربایجان را به او سپردند. در 1313ش. از طرف صدرالاشراف وزیر عدلیه، مدیر كل ثبت اسناد و املاك شد. در 1316 به استاندارى آذربایجان غربى و در 1318 به استاندارى آذربایجان شرقى منصوب گردید و در 1319 به تهران احضار گردید(2)
منابع :
1- https://fa.wikipedia.org
2- http://www.nlai.ir/