صفحه اصلی اصطلاحنامه مستند اسامی درباره ما
ثبت نامورود

زندگی نامه


خان نایب‌الوزاره و نوهٔ میرزا مسعود خان انصاری است.
علیقلی زبان‌های فرانسوی و روسی را در ترابوزان و آستراخان در دوره مأموریت پدرش آموخت. به عنوان مترجم وارد وزارت امور خارجهٔ ایران گردید و با همین سمت هیئت ایران را در مراسم تاج‌گذاری نیکولای دوم همراهی کرد. در ۱۳۲۰ ه‍.ق. منشی اول سفارت ایران در مسکو شد. در ۱۳۲۹ ه‍.ق. معاون وزرات امور خارجه گردید تا این که برای نخستین بار در ۱۲۹۴ ه‍.خ. در کابینهٔ عبدالحسین میرزا فرمانفرما به وزارت امور خارجه رسید. او رهبری هیئت ایرانی اعزامی به کنفرانس صلح پاریس را بر عهده داشت، ولی این هیئت موفقیتی به دست نیاورد، زیرا دولت ایران به ریاست حسن وثوق‌الدوله از آن حمایتی نکرد و خود مشغول بستن قرارداد ۱۹۱۹ با بریتانیا بود. او در هنگامی که خارج از کشور به سر می‌برد از وزارت امور خارجه بر کنار گردید و به عنوان سفیر ایران در استانبول برگزیده شد. پس از سقوط دولت وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرای بعدی یعنی حسن مشیرالدوله او را به مسکو فرستاد، جایی که در پی مذاکرات موفقش توانست امتیازات استعماری روسیه در ایران را لغو کند. در همان زمان توانست دولت شوروی را متقاعد کند تا به قیام گیلان کمک نکند. او یک بار دیگر در ۱۳۰۶ ه‍.خ. به روسیه فرستاده شد تا دربارهٔ توافق بازرگانی مذاکره نماید.
او پدربزرگ مادری احمد میرفندرسکی آخرین وزیر امور خارجهٔ حکومت پهلوی است.
منابع :
1- https://fa.wikipedia.org