صفحه اصلی اصطلاحنامه مستند اسامی درباره ما
ثبت نامورود

زندگی نامه


حاجی‌‌محمدرحیم‌‌خان، ملقب به خازن‌‌الملک، متولد سال ۱۲۳۱ هـ . ق. است. در آغاز کار از نوکران محمدشاه قاجار بود. سپس به دربار ناصری بار یافت. و در دوران سلطنت ناصرالدین شاه به سمت داروغگی دفترخانه مبارکه (اداره‌ای که در آن دفترها و دفتر مخازن سلطنتی را ثبت و ضبط می‌‌کردند) منصوب گردید. در سال ۱۲۸۰ق، سمت پیشخدمت خاصه شاه را عهده‌دار بود به منصب صندوق‌داری و رخت‌داری بیوتات سلطنتی برگزیده شد. نامبرده در هفت سال بعد یعنی در سال ۱۲۸۷ق. هنگامی که صندوق‌دار خاصه دربار بود به لقب خازن‌الملک ملقب شد. حاجی محمدرحیم‌خان در سال ۱۲۹۶ق. از خدمت صندوقداری استعفا نمود اما همچنان تولیت دریای نورو نوشته‌جات و اسناد و نامه‌های مهم و عظیم‌الشأن دولتی به او مفوض شد. یک‌سال بعد هم (۱۲۹۷ق.) به عضویت دارالشورای کبری درآمد. در ماه رجب‌ ۱۲۹۸ق. که میرزاحسین‌خان مشیرالدوله (سپهسالار) به فرمانفرمایی مملکت خراسان و سیستان و نیز تولیت آستان مقدسه حضرت رضا علیه‌السلام منصوب شده بود، حاجی خازن‌الملک همراه با برخی رجل معروف و صاحب‌منصبان درباری و حکومتی روانه خراسان و در این میان به دریافت یک قبضه سرعصای مرصّع نایل شد. وی که در برخی آثار عهد قاجار با نام حاجی‌رحیم‌خان و یا حاجی‌خازن‌الملک از او یاد شده است؛ در دو دهه آخر عمر خویش به مدت پانزده سال فلج و زمین‌گیر بوده است.
درگذشت
وصف حال حال میرزامحمدرحیم‌خان، این‌گونه رقم خورد که در سال ۱۳۱۱ق، ۱۲۷۲ش. در حدود هشتاد سالگی به ناخوشی آنفلانزا در تهران بدرود حیات گفت
خانه خازن الملک در خطر تخریب
با توجه به تذکر رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسلامی شهر تهران و ری و همچنین تلاشهای شهردار منطقه ۱۲ در ایمن سازی خانه تاریخی خازن‌الملک، این عمارت تاریخی در خطر تخریب قرار دارد.
منابع :
  1. http://bukharamag.com
2-  ​http://safarnevis.com​​​